Verspil geen tijd met op een muur te kloppen, hopende dat het verandert in een deur!

Coco Chanel

Success Transformation Weekend

22 & 23 augustus 2015

2015/08/22 08:30:00

Success Transformation Practitioner

Success Transformation Practitioner

Success Transformation Practitioner

“NLP is one of the biggest breakthroughs in the technology of achievement and human excellence” –Time magazine

Onze hNLP- trainingen worden gecombineerd met andere nauw verbonden methodologieën zoals Neuro- Semantics,
Cognitive Behavior Therapy en systemisch werk.

hNLP (humanistische Neuro-Linguïstische Psychologie) bestudeert de relatie tussen ons denken, onze communicatie
en onze gedragingen en emotionele handelingen.
hNLP is een relatief nieuwe verzameling van tools en technieken, geëvolueerd uit de klassieke NLP
(Neuro-Linguïstisch Programmeren).
NLP is ontwikkeld omstreeks 1970. Sindsdien is het tot een “multi-miljard industrie” uitgegroeid.
Dit is meteen ook de voornaamste kritiek op NLP. Critici laken verder het gebrek aan wetenschappelijk bewijs,
het beïnvloeden (programmeren) van het cliënteel en het juridisch steekspel tussen de ontwikkelaars van NLP.
Uit de kritiek op NLP is hNLP en Neuro- Semantics ontstaan.
hNLP omvat een meer humanistische en flexibele aanpak dan de klassieke NLP die uitgaat van protocollen .

In een notendop: hNLP bestudeert hoe de geest een werkelijkheid creëert door middel van taal en gedrag.
Het voordeel van de vaststaande protocollen bij NLP is dat de methodes snel kunnen aangeleerd worden.
Nadeel is echter dat coaches blijven hangen in dezelfde protocollen. De kans bestaat dan dat de coach een sessie
in een bepaalde richting stuurt, omdat ze voorkeur hebben voor een welbepaalde techniek.
Een NLP- coach is bijgevolg minder flexibel.

hNLP integreert kwantumfysica, moderne neuro- wetenschap, hypnose, versneld leren en gezond verstand in de
klassieke NLP.

hNLP is oplossingsgericht. De oplossing van een probleem is dikwijls een gebrek aan perspectief en flexibiliteit
om deze nieuwe perspectieven te integreren.

hNLP richt zich op hulpbronnen. hNLP vooronderstelt dat iedereen alle hulpbronnen, nodig om het leven te beheersen,
in zich heeft. hNLP helpt om deze bronnen toegankelijk te maken.

hNLP leert jou waarom je doet wat je doet. Hoe ga je om met informatie? Wat doe je met deze informatie?
Welke betekenis geef je aan informatie?

Terwijl heel wat technieken en modellen vast staan binnen NLP, met weinig ruimte voor ontwikkeling en vernieuwing,
gaat Neuro-Semantics een stap verder door de typische NLP- modellen uit te breiden en te verruimen. Neuro-Semantics
is gegroeid uit NLP en respecteert de basis, maar ontwikkelt zich verder, waardoor er meer begrip en aanvaarding is
vanuit de wereld van de psychologie.

Wat kan een hNLP Meta Practitioner Training voor mij betekenen?
De training is een betrouwbare aanpak om je eigen geest te begrijpen en flexibiliteit over je gedrag te verkrijgen.
Het biedt een enorme meerwaarde op verschillende gebieden: bedrijfswereld, onderwijs, therapie, coaching,
sportbegeleiding.
Op persoonlijk vlak biedt de opleiding controle en vrijheid over je geest.
Je leert op welke manier onhebbelijke gewoontes kunnen afgeleerd worden.

Je leert je partner, kinderen, collega’s, familieleden te begrijpen.
Je communicatie verbetert en je zal nieuwe wegen ontdekken om persoonlijke en professionele doelen te bereiken,
door een efficiënt gebruik van de eigen hulpbronnen.

Wij bieden hNLP Practitioner en Master Practitioner- opleidingen. U leert de finesses van coachen en communicatie.
De aangeleerde vaardigheden zullen nuttig zijn niet enkel voor uw persoonlijke leven, maar ze kunnen ook worden
toegepast
op uw professionele leven: coach, werknemer of werkgever. Onze opleidingen zijn gecertificeerd door de meest
toonaangevende
organisaties: ABNLP en IAHNLP

Klik hier voor meer informatie over de locatie, data en prijzen!

Search Ont-keten
Share:
Profiles:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website. Update my browser now