Kinderen & prestatiedrang

Wat is beter? Een kind dat speelt om te winnen… of een kind dat de bloemen zoekt in een grasperk?

 

Een klassiek meesterwerk en kinderboek: “The Story of Ferdinand”, gepubliceerd in 1936, handelt over een stier die – liever dan te vechten – neerzit en de bloemen ruikt. Deze parabel, geschreven tijdens de Spaanse burgeroorlog, was een pacifistisch werkje, maar is later geëvolueerd naar één van de meest populaire kinderboeken.

Is het wel ok? Dat je kind geen zin heeft in sport, spelletjes maar eerder dromerig is en praat… Voor sommige ouders is het moeilijk aan te zien dat hun kind niet- competitief is. Echter, de overdreven vorm, laten we het een “hypercompetitief” kind noemen, is vatbaar voor stress. De druk om te presteren kan een tegengesteld effect hebben als het even niet meer lukt.

Experten in kinderpsychologie zijn sceptisch over wat algemeen aangenomen wordt, namelijk dat een kind competitie nodig heeft om psychologisch gezond en afhankelijk te zijn. Competitie is een manier om te motiveren, maar het is niet de enige manier. Competitie is slechts een bijproduct van wat wel belangrijk is in de ontwikkeling: motivatie en participatie. Het is belangrijk om competitie niet te linken aan motivatie.

 

Competitie: een tweesnijdend zwaard.

 

Een recente studie van Thurston Domina, professor Sociologie aan de Universiteit van North Carolina, heeft opgeleverd dat competitie sommige kinderen motiveert maar lang niet allemaal: “Competitiviteit is een tweesnijdend zwaard. Enerzijds is de drang om te winnen een sterke motivator. anderzijds: een kind dat enkel gemotiveerd is om te winnen, zal sneller opgeven als het doel niet bereikt wordt.

 

Intrinsieke vs Extrinsieke motivatie

 

Het is belangrijk na te gaan dat een kind gemotiveerd wordt door externe factoren,zoals trofeeën of waardering (de extrinsieke motivatie) of hun eigen gevoel/bevrediging (de intrinsieke motivatie). De laatste is ontzettend belangrijk. Het is belangrijk te weten op welke manier je kind gemotiveerd is, in plaats van hoe te motiveren. Een intrinsieke motivatie is echt, krachtig en langdurend. Kinderen hebben een goede balans tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie nodig, op alle vlakken in hun leven. Daarnaast moeten kinderen begrijpen dat winnen/ verliezen, geluk/droefheid tot het leven horen.

 

Wat kan jij doen?

 

Begin met jezelf af te vragen: “Word mijn kind enkel competitief als er externe druk is, of als het zichzelf heeft gemotiveerd?” Als je antwoord, beiden is, dan is er een goede balans. Bespreek met hen motivatie en presteren en laat hen begrijpen wat het belang is van winnen en welke les er kan getrokken worden uit verliezen. De belangrijkste vraag: ben je zelf in een goede balans? Leer kinderen na te denken: “Wat is belangrijk voor mij?” Op sommige momenten is het interessant om taken te verrichten en niet te dagdromen. Soms is het beter andersom. Intrinsiek gemotiveerde kinderen evolueren naar volwassenen die gedreven worden door de dingen die ze kunnen controleren: zichzelf.

10 mei 2017 Geen categorie Author: admin
Search Ont-keten
Share:
Profiles:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website. Update my browser now